Apostillering en Legalisatie van beëdigde juridische vertalingen

Een apostille bevestigt de echtheid van de stempel en handtekening van de beëdigd vertaler. Deze apostille (stempel of sticker) wordt door de griffier van de rechtbank op de achterzijde van de laatste pagina van de beëdigde vertaling geplaatst. Apostillering wordt geaccepteerd in landen die het Verdrag van Den Haag van 5 oktober 1961 hebben ondertekend.

Voor de overige landen die dit Apostilleverdrag niet hebben ondertekend, is legalisatie de enige manier om de handtekening van de beëdigd vertaler te laten bekrachtigen. De president van de rechtbank waar de vertaler staat ingeschreven verricht de legalisatie op dezelfde wijze als hierboven voor apostillering beschreven staat.

Legalisatie is gecompliceerder dan apostillering en neemt meer tijd in beslag. Na legalisatie van de handtekening van de beëdigd vertaler moet het vertaalde document namelijk worden aangeboden bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het consulaat van het desbetreffende land. Pas na voltooiing van alle handelingen bij deze instanties is de beëdigde vertaling rechtsgeldig in het land van bestemming.

 

Legalisatieservice van Alfabet Gerechtstolken & Juridisch Vertalers

Natuurlijk kunt u zelf bij de Rechtbank een legalisatie of apostille aanvragen en vervolgens bij de betreffende instanties langsgaan. Deze tijdrovende klus kunt u ook door Alfabet Gerechtstolken & Juridisch Vertalers uit laten voeren. Wij zullen u dan een beëdigde vertaling afleveren die reeds voorzien is van de vereiste legalisatie of apostille en klaar is voor gebruik in het buitenland. U dient er wel rekening mee te houden dat legalisatie van beëdigde vertalingen, 2 tot enkele dagen in beslag kan nemen. Dit heeft o.a. te maken met de verwerkingssnelheid van het betreffende consulaat of de ambassade.

Zowel bij legalisatie als bij apostillering worden de door de rechtbank en overige instanties in rekening gebrachte leges doorberekend aan de opdrachtgever. U dient ook rekening te houden met handlingkosten in het geval wij de legalisatie voor u uitvoeren. Indien u reeds een beëdigde vertaling in handen heeft dat door een ander vertaalbureau is vertaald, kunt u eveneens bij ons terecht voor de legalisatie ervan. Dat is voor ons geen probleem!

Heeft u een beëdigde vertaling die gelegaliseerd moet worden of heeft u een andere vraag m.b.t. legalisatie of apostille, neem dan geheel vrijblijvend contact op met ons voor de mogelijkheden.