Beëdigde juridische en gerechtelijke tolkdiensten

Alfabet Gerechtstolken & Juridisch Vertalers staat u graag bij met een beëdigde gerechtstolk met ervaring en beheersing van de juridische terminologie in o.a. het Engels, Duits, Frans, Spaans, Portugees, Pools maar ook Turks, Arabisch en Farsi en andere veel gesproken talen.

Vrijwel al onze freelance beëdigde gerechtstolken zijn tevens beëdigd als vertaler in de betreffende taal door de Arrondissementsrechtbank en ingeschreven in het justitieel register van Beëdigde Tolken en Vertalers, waardoor zij aan de strengste landelijke eisen voldoen, zoals voorgeschreven door het Ministerie van Justitie en de Raad voor Rechtsbijstand.

De gerechtelijke tolkdiensten die wij aanbieden zijn als volgt te onderscheiden:

  • Consecutief tolken : Tijdens bijvoorbeeld een cliëntengesprek van de advocaat vertaalt de gerechtstolk alles zin voor zin vanuit de vreemde taal naar het Nederlands en andersom.
  • Simultaan tolken: Tijdens bijvoorbeeld een behandeling ter terechtzitting op de rechtbank vertaalt de gerechtstolk op fluistertoon gelijktijdig elk woord dat gesproken wordt.

Heeft u een professionele beëdigde gerechtstolk of juridische tolk nodig of heeft u een ander verzoek, aarzel niet en neem contact op met ons om geheel vrijblijvend geïnformeerd te worden.